Asociaţia CICERO- Consultanţă si  Instruire pentru Competenţe Europene în România este o organizatie nonguvernamentală  înfiinţată în anul 2010 din dorinţa de a sprijini  dezvoltarea capitalului uman pentru ca tinerii  sa dobândească competenţe cheie europene care  sa-i ajute sa se adapteze la schimbările rapide sociale şi economice într-o societatea dinamică, bazată pe cunoastere.